Het team achter de aanleg van The Internationaal is zeer internationaal.
Naast de Ierse en Belgische ontwerpers, werkten Portugese steenhouwers, metselaars en stratenmakers zij aan zij met shapers uit Australië en greenkeepers uit Engeland.

Vanuit The International werd het team aangevoerd door Ir. Ian Ouwerkerk. "De mooiste baan van Nederland bouwen is een fantastische klus, ook het feit dat het budget vrijwel ongelimiteerd was gaf ongekende mogelijkheden”.

Ian Ouwerkerk is geen onbekende in de golfwereld. Na een opleiding aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen gaf hij, vanuit de sportkoepel NOC*NSF, leiding aan een club specialisten op gebied van buitensporten. Via de Sports Turf Research Institute (STRI) is Ouwerkerk in Nederland gaan adviseren op golfbanen. “Ik dacht veel te weten van gras door mijn opleiding en door zelfstudie. Ik heb talloze boeken op gebied van grassen maar in Groot Brittannië heb ik nog veel bijgeleerd over grasgroei en ziekten en problemen”. De laatste 11 jaar is Ouwerkerk als technisch directeur verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de golfbanen van BurgGolf.

“The International is een golfbaan die Nederland nog niet kent, een vernieuwing op gebied van grassenkeuze in vergelijking met andere Nederlandse banen. Ik heb het helaas niet zelf bedacht maar goed gekeken bij de top banen van Amerika. Ik heb er veel ideeën van meegenomen”. Naast de ethische en cultuurtechnische aspecten van de baan is de ecologische en CO2 arme aanleg een uitdaging geweest. In samenwerking met de provincie Noord-Holland is langs de golfbaan een ecologische zone aangelegd. “Erg leuk om dat te realiseren, wij hebben er binnen de golfbaan een aantal ecologische aspecten aan toegevoegd, natuur in en om de golfbaan geeft een extra kwaliteit, namelijk een extra rustige uitstraling”.

De hoofdaannemer van de golfbaan is de Hollandsche Greenkeeping Maatschappij (HGM). De directeur van HGM, Hans Schaap, is erg nauw betrokken geweest bij de aanleg en nu bij het onderhoud van de baan. Schaap heeft de nodige ervaring op het gebied van aanleg en onderhoud van golfbanen. Hij was jarenlang het gezicht van AHA de Man. In 2010 is hij voor zichzelf begonnen. In The International heeft hij een partner gevonden waar een goede samenwerking uit is ontstaan tijdens de aanleg en die gecontinueerd wordt in de het onderhoud van de baan. Schaap is boerenzoon en is grootgebracht met respect en kennis van de groei en bloei van de natuur.
Hij begon als greenkeeper en via een aantal stappen van assistent hoofdgreenkeeper naar hoofdgreenkeeper, projectleider en bedrijfsleider uiteindelijk sinds 2010 directeur van zijn eigen bedrijf.

Voor Hans Schaap is de aanleg van The International zijn 2e ambitieuze project. Hij was ook eindverantwoordelijk voor de aanleg van the Dutch.

Hij blijft als onderhoudsaannemer verbonden aan het project. “het is super dat The International het vertrouwen in mij heeft getoond door de grow-in fase en het onderhoud aan de HGM te gunnen”. Schaap heeft inmiddels een team opgebouwd van 15 man uit 5 verschillende landen. Het team is een mix van specialistische mensen die ook op andere grote golfbanen hebben gewerkt en doeners die werkzaamheden nauwkeurig uitvoeren.

Nico Burns werd recent als hoofdgreenkeeper aangesteld. Nico heeft het vak geleerd in Nieuw Zeeland en kan bogen op 7 jaar ervaring als hoofdgreenkeeper. In Nieuw Zeeland was hij eindverantwoordelijk voor het onderhoud op een aantal prestigieuze golfbanen.

Hij wordt in de internationale greenkeeping wereld beschouwd als een specialist op het gebied van het verzorgen van wit struisgras. Momenteel geeft hij leiding aan een team van 15 greenkeepers die zich tot het uiterste inspannen om de ingroeiperiode tot een goed einde te brengen.

Het team is tijdens de aanleg langzaam opgebouwd. In eerste instantie stond er een kraan en een bulldozer met 2 machinisten. Deze hebben een jaar lang driehonderdduizend kuub grond ontvangen en op de goede plaatsen geschoven. Op de delen waar de ruwe shaping klaar was, is een team van vier man van Heijmans begonnen met het aanleggen van de hoofddrains.
Daarna zijn er acht specialisten (Vier Engelsen, twee Ieren, een Schot en een Australiër) bijgehaald die de greens, tees en bunkers cunetten zijn gaan uitkisten en vormen.

In deze periode is Cees van Nieuwenhuizen als project architect aan het team toegevoegd om de shaping te begeleiden. Het team is aangevuld met zes mannen van Aquaco om de beregening aan te leggen op delen waar de hoofddrainage al wel, maar de oppervlakkige drainage nog niet was aangelegd. Na de aanleg van de eerste holes met beregening is het team aangevuld met 3 man die de oppervlakte drainage introkken. Vervolgens zijn er dumpers gekomen om het zand over de fairways te brengen en in een 10 cm dikke laag te verspreiden over de fairways en semiroughs. Hier waren vijf man mee bezig, één om te laden, drie om heen en weer te rijden en één om te verspreiden.

De stenen muurtjes en de brug bij hole 4 is aangelegd door een team van twaalf Portugezen. Een ander team van tien Portugezen heeft de buggypaden aangelegd.

Tussen al deze werkzaamheden door was er ondersteuning van tien grondwerkers. De afwerking en zaaien van de holes is specialistisch werk. Voor de greens was er een team van drie man dat het zaaien voor zijn rekening nam, op de tees was er een vast team van 2 man en een echtpaar uit Engeland, de fairways en rough hebben verreweg het grootste oppervlak maar is gezaaid door slechts twee mannen en een vrouw.

De coördinatie ter plaatse was in handen van de hoofduitvoerder Antoine Relouw. Gedurende ongeveer een half jaar heeft het team een grootte gehad van tussen de 45 en 55 mensen. De laatste maanden werd het team telkens met groepjes verkleind totdat de laatste man vertrokken was.

De golfbaan zal worden onderhouden met “state of the art” Toro machines. De greenmaaiers worden maandelijks geslepen en van nieuwe ondermessen voorzien om de greens tot de beste en snelste van Nederland te laten behoren.

De werkwijze zal volgens de methode “invisable greenkeeping” gebeuren. De machines zullen vooral in de ochtenduren ingezet worden zodat de golfers de uitgebreide greenkeepingstaf nauwelijks zullen waarnemen.


 Het team